Nr: 3 din: 01 Ianuarie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AFERENT ANULUI FINANCIAR 2018