Nr: 55 din: 04 05 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea membrilor Consiliului Local ai comunei Gaiceana, judetul
Bacau, pentru ziua de 08.05.2023, orele 08.30, in sedinta extraordinara, la sediul
Consiliului Local Gaiceana, judetul Bacau