Primăria Comunei GAICEANA vă aduce la cunoștință faptul că prin  H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.

Astfel, persoanele fizice şi juridice au obligatia de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate si neautorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.

Drept urmare, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate si neautorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare,  fosele septice,  etc.), trebuie să depună o declaratie  la Primăria comunei Gaiceana .

(formularul tipizat  se regaseste pe siteul / sediul primariei)

Conducerea institutiei