Primăria comunei Găiceana

Bine aţi venit pe site-ul Primăriei Găiceana

Noi cei din cadrul primăriei Găiceana încercăm pe această cale să vă facem cunoscute ultimele noutăţi din cadrul primăriei, să fim mai aproape de cetăţeni şi nu în ultimul rând să facem cât mai cunoscutâ comuna noastră.
Mereu aici veţi găsi informaţii despre proiectele ce se desfasoară pe raza comunei Găiceana, despre acţiunile intreprinse de primăria Găiceana precum şi ultimele documente publice (hotărâri, anunţuri) din cadrul primăriei Găiceana.
 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE SI SOFTWARE PENTRU OFERIREA DE SERVICII DE E-ADMINISTRATIE INCLUSIV GESTIONAREA REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC IN JUDETUL BACAU
 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
Proiect
„Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de eadministrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
 
UAT comuna Gaiceana derulează în parteneriat cu CONSILIUL JUDETEAN BACAU, începând cu data de 03 Decembrie 2013, proiectul intitulat „Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău.", cod SMIS 48412, proiect finanţat de Ministerul pentru Societatea Informaţională prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, DMI 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice ", Axa prioritară nr.3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi
public", Operațiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".

Valoarea totală a proiectului este de 6.733.200,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.456.989,27 lei.

Obiectivul general îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia și folosinţa terenurilor agricole.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:
 Crearea unui sistem electronic de tip e-administraţie la nivelul Consiliului Judeţean Bacău şi al comunei Cotofanesti pentru furnizarea unui numar de 4 servicii electronice interactive noi către cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţie publică folosind mijloace moderne IT care să atingă un nivel de sofisticare 5;
 Eficientizarea activitaţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivelor servicii electronice prin implementarea Registrului Agricol în format electronic şi sistem GIS integrat cu Registru Agricol la Consiliul Judeţean Bacău pentru comuna Cotofanesti;
 Realizarea inventarului digital (GIS) al terenurilor de pe raza comunei Cotofanesti şi corelarea lor cu informaţiile din Registrul Agricol şi Impozite şi Taxe;
 Implementarea unei platforme comunicaţionale la nivelul UAT-urilor partenere, inclusiv la nivelul comunei Cotofanesti care să reducă costurile de comunicare între ele partenere folosind mijloace electronice.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

În ceea ce privește beneficiarii direcți ai investiției, aceștia sunt:
- Consiliul Judeţean Bacău şi un număr de 15 UAT (Cleja, Colonești, Coțofănești, Dealu Morii, Faraoani, Găiceana, Motoșeni, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pâncești, Podu Turcului, Sascut, Tamași, Ungureni, Valea Seacă) partenere în proiect, care vor avea o evidenţă
unitară a Registrului Agricol, gestionat în format electronic.
- cetățenii și organizațiile (societăţi comerciale, ONG-uri, asociaţii de producători agricol şi alte entităţi interesate) care utilizează serviciile administrației publice din cele 15 UAT, pentru care Registrul agricol în format electronic reprezintă o bază de date pentru
satisfacerea unor solicitări, precum: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor, în vederea vânzării în târguri şi oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piaţă , privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială, pentru obţinerea unor drepturi materiale şi/sau băneşti şi alte asemenea
 
În mod indirect, de implementarea proiectului vor beneficia:
• autoritățile publice centrale (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Economiei şi Finanşelor, Institutul Naţional de Statistică), pentru care Registrul Agricol în format electronic reprezintă sursa administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, pentru pregătirea şi organizarea unui sistem de anchete prin sondaj şi alte asemenea.

Informaţii suplimentare privind derularea proiectului:
Primaria comunei Gaiceana
Telefon- 0234283614
Persoană de contact: Fodor Tatiana
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Vedeţi şi:  

Stimaţi concetăţeni

     În calitate de primar al comunei Găiceana, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
    Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
    Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
     Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Primăria comunei Găiceana

Primar, Abdula Ştefănel

Data ultimei actualizari: 07.11.2017